Texelaars

Vanaf 2005 worden op Schapenfokkerij B.J. Jansma texelaars gehouden. Het doel is om schapen te fokken met functionele exterieurkenmerken en een uitstekende vleeskwaliteit.

Texelaar

Hoewel alle exterieurkenmerken belangrijk worden gevonden, zijn vooral een goede ontwikkeling, correct beenwerk en een uitstekende vleeskwaliteit de belangrijkste fokdoelen. Daarnaast is er veel aandacht voor fokwaarden als vruchtbaarheid en groeisnelheid.

De afgelopen jaren zijn er dan ook ooien gefokt die bij de top van Nederland behoren als het gaat om groeisnelheid. Dit is mede gerealiseerd door het inzetten van Engelse texelaarrammen, die wat betreft deze fokwaarde (groei) een belangrijke toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de Nederlandse texelaar.

In 2010 is opnieuw een Engelse texelaar ingezet met een toenmalige vleeslamindex van 117. Deze index is gebaseerd op spierdikte, groei per dag en vetbedekking.

Texelaar

Tot slot is het goed om te melden dat er wordt geselecteerd op de fokwaarde vruchtbaarheid. De winstgevendheid voor een schapenhouderij is vooral bepalend door het aantal lammeren per ooi, gecombineerd met een goede groeisnelheid.

Het bereiken van een goede balans tussen deze twee heeft als gevolg dat ooilammeren op eenjarige leeftijd al kunnen lammeren en bovendien weinig gezondheidsproblemen hebben.

Klik hier voor het fokwaardenoverzicht van Schapenfokkerij B.J. Jansma (NFSO).

Schapen

Friese paarden

Links